สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนม  ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม วัดพระธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่งบัญชีจอ.,รจอ.,จต.,รจต. และเลขานุการ ครั้งที่ 2/2562
คณะสงฆ์อำเภอเมือง
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน
คณะสงฆ์อำเภอนาแก
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์
คณะสงฆ์อำเภอนาทม
 
จำนวนผู้เข้าชม  26254  คน