ติดต่อสอบถาม : 08 2843 3340  เมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระดับ จอ.,รจอ.,จต.,รจต.,เลข. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดศรีสงคราม ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม