ติดต่อสอบถาม : 08 2843 3340  เมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

photo 1 

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม

วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 4 8 1 1 0  

website : www.songnkp.com , www.songnkp.info , www.watthat.com 

Tel. 08 6459 8797 , 08 2843 3340