ติดต่อสอบถาม : 08 2843 3340  เมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โทร. 0-4254-1050 , 08-6230-5530

 
พระราชรัตนากร
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดธาตุเรณู ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โทร. 0-4257-9132 , 08-1261-0930

 
พระราชสิริวัฒน์
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดสว่างสุวรรณาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครนพม 4800
โทร. 0-4251-1920 , 08-1262-3649

 
พระศรีวิสุทธิเมธี
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม

วัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โทร. 08-6459-8797

 
พระครูใบฎีกาวีระพงษ์  อุปสโม
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม

วัดธาตุเรณู ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โทร. 08-7220-3567


 
พระมหาสิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม

วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครนพม 4800
โทร. 08-1059-2420

 

 

พระพนมคณาจารย์ พระเทพสิทธาจารย์ พระธรรมราชานุวัตร
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม  เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พระธรรมปริยัติมุนี
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
พระราชสิทธาจารย์ พระเทพมงคลเมธี
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ  เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พระราชสารโกศล
เจ้าอาวาสวัดสารภานนิมิต  เจ้าคณะจังหวัดนครพนม(ธ)
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย
พระพนมเจติยานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดมรุกขาราม  รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พระจันโทปมาจารย์
เจ้าอาวาสวัดศรีเวินชัย
พระเทพวรมุนี
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม  เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พระราชรัตนากร
เจ้าอาวาสวัดธาตุเรณู  รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
 
พระราชสิริวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม  รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พระศรีวิสุทธิเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
 

Currency

Check availability

21-07-2018
22-07-2018