ติดต่อสอบถาม : 08 2843 3340  เมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พระพนมคณาจารย์ พระเทพสิทธาจารย์ พระธรรมราชานุวัตร
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม  เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พระธรรมปริยัติมุนี
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
พระราชสิทธาจารย์ พระเทพมงคลเมธี
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ  เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พระราชสารโกศล
เจ้าอาวาสวัดสารภานนิมิต  เจ้าคณะจังหวัดนครพนม(ธ)
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย
พระพนมเจติยานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดมรุกขาราม  รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พระจันโทปมาจารย์
เจ้าอาวาสวัดศรีเวินชัย
พระเทพวรมุนี
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม  เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พระราชรัตนากร
เจ้าอาวาสวัดธาตุเรณู  รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
 
พระราชสิริวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม  รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พระศรีวิสุทธิเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม