ติดต่อสอบถาม : 08 2843 3340  เมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โทร. 0-4254-1050 , 08-6230-5530

 
พระราชรัตนากร
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดธาตุเรณู ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โทร. 0-4257-9132 , 08-1261-0930

 
พระราชสิริวัฒน์
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดสว่างสุวรรณาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครนพม 4800
โทร. 0-4251-1920 , 08-1262-3649

 
พระศรีวิสุทธิเมธี
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม

วัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โทร. 08-6459-8797

 
พระครูใบฎีกาวีระพงษ์  อุปสโม
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม

วัดธาตุเรณู ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โทร. 08-7220-3567


 
พระมหาสิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม

วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครนพม 4800
โทร. 08-1059-2420