วันเสาร์, 08 27th

Last updateอ, 06 เม.ย. 2014 1pm

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ศ.ต.ภ. 1-1-2556

รายชื่อผู้ขอทำหนังสือขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ  พิจารณาประจำวันที่ 1  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556 จำนวน 24 รูป

273 
พระครูชลธารโสภณ  วัดชลธารบุญญาวาส  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
274 
พระครูวิเวกธรรมานุกูล  วัดมุทิตาธรรม  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
275 
พระปลัดอุดร ดีบุดชา  วัดศรีวิชัย  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
276 
พระมหาเอกชัย คำภูษา  วัดศรีเทพประดิษฐาราม  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
277 
พระวันเพ็ญ แสนสุภา  วัดธาตุมหาชัย  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
278 
พระกุตี้ ผ่ามวัน  วัดป่าโนนแพง  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
279 
พระศิริชัย เชื้อตาพระ  วัดธาตุศรีคุณ  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
280 
พระสบายใจ กาพิมพ์  วัดโพธิ์ไทร  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
281 
พระชาติชาย ศรีประจักษ์  วัดศรีจันทราวาส  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
282 
พระประมิตร บัวสด  วัดศรีบัวบาน  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
283 
พระรัตน์ อุปเสน  วัดป่าโนนแพง  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
568 
พระครูวิมลนันทเขต  วัดโนนขาม  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
569 
พระครูปัญญาพนมกิจ  วัดเทพพนม  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
570 
พระครูสถิตพุทธยานุรักษ์  วัดพุทธยาภิบาล  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
571 
พระอธิการบุญส่ง ผายลาศรี  วัดสว่างศิลาวาส  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
572 
พระอธิการสมพงษ์ ออระทัด  วัดศิริมงคล  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
573 
พระปรวิทย์ นิวงษา  วัดศรีบัวบาน  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
574 
พระพอพล บุญชื่น  วัดศรีบัวบาน  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
575 
พระมานัต เสนคะ  วัดกลาง  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
576 
พระอภิพงษ์ สุพร  วัดฉลาดธรรมาราม  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
577 
พระกัณหา ยศประสงค์  วัดวาปีปุณฑริการาม  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
578 
พระสุวิทย์ จอมทอง  วัดโพธิ์ศรี  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
579 
พระเกษมสุข คำมุก  วัดโพธิ์ศรี  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
596 
พระสนาน พรมวงศ์ษา  วัดป่าศรัทธาราม  นครพนม 
1-1-56 
ผ่าน 
19 
พระแดนนิมิตร อภัยโส  วัดโนนแพง  นครพนม 
1-1-56 
ไม่ผ่าน 
สังกัดวัดสบสน ไม่ตรงกับการลงนามของเจ้าอาวาส 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่: สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
 • พระศรีวิสุทธิเมธี เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม โทร. 08 2843 3340
คุณอยู่ที่: Home ศ.ต.ภ.จังหวัดนครพนม ศ.ต.ภ. 1-1-2556